Varsinais-Suomen Yrittäjien toiminta vuodelta 2005

TAVOITE

Järjestön päätehtävä on yhteiskuntavaikuttamisen kautta edistää yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä. Kolmiportaisessa organisaatiossa jäsenyritysten näkemykset tulevat tehokkaasti huomioonotetuiksi.

SISÄLTÖ

Yhteiskuntavaikuttamisen painopistealueet valitaan yrittäjäkentän näkemysten mukaisesti. Maakuntatason vaikuttamisessa otetaan huomioon Suomen Yrittäjien yhteiskuntavaikuttamisen painopistealueet sekä jäsenyritysten tarpeet. Erityisesti painotetaan seuraavia asioita:

1. Työelämä ja sosiaaliturva
2. Yritysrahoitus ja verotus
3. Yrityksen omistajanvaihdosten edistäminen
4. Aluekehittäminen ja elinkeinopolitiikka
5. Markkinoiden toiminta
6. Yrittäjäkoulutus ja yrittäjyyskasvatus

TOTEUTUS

1. MAAKUNTATASO

Sidosryhmät:
kansanedustajat, puolueorganisaatiot, TE-keskus, rahoitussektori, Varsinais-Suomen liitto, ammattijärjestöt, tutkimuslaitokset, tiedotusvälineiden edustajat, seudulliset elinkeino-organisaatiot, kunnat, verohallinto, koulutusorganisaatiot ja lääninhallitus.
Tavoitteena on aluejärjestön johtavan aseman vahvistaminen alueellisessa päätöksenteossa pk-yritysten edustajana, pk-yritysten sidosryhmäverkoston yrittäjyystietouden lisääminen sekä yleisten asenteiden muokkaus yrittäjäystävällisemmiksi, pk-yritystutkimuksen hyväksikäyttö yhteiskuntavaikuttamisen työkaluna ja yrittäjäpolitiikan aseman korostaminen kansanedustajayhteyksien avulla, erityisesti yhteyshenkilöverkostoa hyödyntäen. Kevään aikana järjestetään yrittäjävaltuutetuille seutukuntakohtaisesti seminaareja, ja tuotetaan yrittäjyyttä käsittelevää materiaalia. Yrittäjäkoulutuksen sisältöön vaikutetaan tekemällä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.Yrittäjyyskasvatusta kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Seurataan yrittäjyyden politiikkaohjelman toteutumista alueellisella tasolla. Pk-yritys hyvänä työnantajana -aihetta korostetaan tutkimuksellisesti ja seminaareja järjestämällä.

2. PAIKALLISTASO

Sidosryhmät:
kunnanvaltuutetut, erityisesti yrittäjävaltuutetut ja keskeiset virkamiehet
muut sidosryhmät, mm paikalliset tiedotusvälineet. Paikallisyhdistyksissä toiminnan päätehtävä on kunnallishallintoon vaikuttaminen ja päätöksentekoprosessin seuranta siten, että yrittämisen toimintaedellytykset kunnissa kehittyvät suotuisaan suuntaan. Elinkeinopoliittiset ohjelmat tulee nähdä keskeisenä osana kunnallista ja seudullista kehittämistä. Suomen Yrittäjät laatii toimintavuoden aikana paikallisyhdistysten käyttöön neljä edunvalvontatiedotetta, joita on tarkoitus käsitellä paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksissa. Elinkeinopoliittisen ohjelmatyön tehostamiseksi Elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjanen uudistetaan, ja tuotetaan myös uusia konkreettisia välineitä paikallisyhdistysten käyttöön.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

1. TYÖELÄMÄ JA SOSIAALITURVA

pk-yritys hyvä työnantaja
yrittäjän työkyky -hanke, SYTY
työvoiman saatavuus pk-yrityksissä

2. YRITYSRAHOITUS JA VEROTUS

 • Pk-yritysten rahoitusselvitys
 • yritysverouudistuksen seuranta
 • internet-pohjaisen työnantajamaksujen maksatus- ja ilmoitusmenettelyn alueellinen informointi

3. YRITYSTEN OMISTAJANVAIHDOSTEN EDISTÄMINEN

 • yritysasiamiehen toiminta
 • alueellinen yrityspörssi

4. ALUEKEHITTÄMINEN JA ELINKEINOPOLITIIKKA

 • yrittäjyyden politiikkaohjelman alueellistaminen
 • seudullisten yrityspalvelupisteiden toimintaan vaikuttaminen
 • kuntakohtaiset elinkeinopoliittiset ohjelmat
 • seutukuntakohtaiset elinkeinopoliittiset ohjelmat
 • kansainvälisten yhteyksien kehittäminen

5. MARKKINOIDEN TOIMINTA

aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa palvelurakenteiden uudistamiseen liittyvissä asioissa

6. YRITTÄJÄKOULUTUS JA YRITTÄJYYSKASVATUS

 • yrittäjyyskasvatus koulujen opetussuunnitelmiin
 • yrittäjyyden edistäminen eri opintoasteilla
 • yrittäjyyden tukiyksikkö