Lemun kunta

LEMU

 

HISTORIA

 

Lemun entinen kunta perustettiin vuonna 1869 ja on keskiajalla perustettu vanha kirkkopitäjä. Lemun alue on ollut muinoin noin 1300 eaa kivikauden loppupuolella vielä saaristoa. Vasta varsin myöhään alue on noussut merenpinnan yläpuolelle. Ensimmäinen kirjallinen maininta on vuodelta 1380. Vanhimmat kylistä on kuitenkin ajoitettu jo 1200-luvulle. Lemun kunta liitettiin Maskuun vuoden 2009 alusta.

 

YMPÄRISTÖ

 

Lemussa sijaitsee noin 900 hehtaarin suuruinen Oukkulanlahden lintuvesialue. Se on kosteikko-life-ohjelmaan kuuluva Natura-alue. Lemussa on useita luonnontilaisia ja rauhoitettuja tammimetsiä. Lähellä keskustaa kulkee Kolkanpolun 20 kilometrin mittainen retkeilyreitti. Pyhän Olavin harmaakivikirkko on rakennettu 1450-luvulla.Lemun kotiseutumuseo on Kemppien tupa.

 

ELINKEINOT

 

Lemun elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Maatalous on myös tärkeä tuotannonala. Alueen suurin yksittäinen työllistäjä on Saarset Oy.