Kirjoittajan arkistot:lemu

Hanki sinäkin nettisivut kyläyhdistyksellesi!

Kuinka hankkia nettisivut kyläyhdistykselle?

Nettisivujen tekeminen on nykyään melko helppoa. On olemassa useita ohjelmia, joiden avulla jokainen pystyy tekemään niin henkilökohtaiset kuin yrityksen tai yhdistyksenkin nettisivut.

Ammattilaiseen kannattaa luottaa, jos nettisivuille odotetaan paljon kävijöitä ja toimintaa on pääasiassa nettisivujen välityksellä.

Ammattilainen apuun

Ammattilaiseen kannattaa turvautua yhdistyksen nettisivuja suunnitellessa, jos sivustolle odotetaan paljon kävijöitä. Samoin ammattilaiseen kannattaa turvautua, jos sivusto halutaan rakentaa mahdollisimman yksityiskohtaiseksi.

Ammattilaisia ja heidän työnsä jälkeä kannattaa vertailla, ennen kuin ottaa yhteyttä nettisivujen tekemisestä. Erilaisia yrityksiä ja toimijoita löytää helpoiten internetin kautta ja samoin internetin kautta heihin on helppo olla yhteydessä.

Ammattilaiselle kerrotaan toiveet nettisivujen ulkoasusta, sisällöstä ja muusta materiaalista, joka nettisivuilla pitäisi löytyä. Ammattilainen raknetaa asiakkaan toivomusten perusteella nettisivut, joita voidaan vielä tarpeen mukaan muokata asiakkaalle sopivaksi.

Ammattilaiset tarjoavat usein nettisivujen ylläpitopalvelua, joka on todella hyvä ratkaisu muuassa juurikin erilaisille yhdistyksille. Ylläpitopalvelun avulla yhdstys voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen, joka huolehtii sivuston päivityksistä ja muusta ylläpidosta. Yhdistyksen ainoaksi murheeksi jää siis nettisivujen sisällön
suunnittelu.

Omilla voimilla

Kyläyhdistykseen saattaa kuulua ammattilaisia tai harrastelijoita, jotka ovat toimineet nettisivujen suunnittelun ja ylläpidon parissa aiemmin. Jos kyläyhdistyksellä ei ole mahdollisuutta ostaa ammattilaisen palveluita, kannattaa turvautua harrastelijaan. Harrastelijat useimmiten veloittaavat ammattilaisia vähemmän, jos veloittavat moisesta työstä lainkaan.

Yhdistyksen omien jäsenten kesken kannattaa siis pohtia mahdollisuutta harrastelijan toimesta rakentaa nettisivut. Ylläpitämisestä toki pitää myös kantaa huoli ja yhdistyksen jäsenten kesken olisikin hyvä sopia, kuka voisi olla halukas opettelemaan nettisivujen ylläpitoa ja ottaa asian huolehdittavakseen. Nettisivut ovat kuitenkin loppujen lopuksi melko simppeli projekti, eikä ylläpitokaan ole kallista, kun valitsee mahdollisimman halvan webhotellin.

Netti avuksi

Jos yhdistyksellä ei ole voimavaroja palkata nettisivujen luomiseen ammattilaista ja eikä luomaan nettisivuja alusta alkaen itsekseen tai jäsenten avulla, kannattaa tutustua nettisivujen luomiseen tarkoitettuihin sivustoihin.

Nykyisin kotisivujen luominen on helppoa. Yksinkertaiset nettisivut pystyy luomaan nopeasti ja helposti netissä erilaisten ohjelmien avulla. Jos kotisivuille ei odoteta suurta kävijämäärää ja nettisivut voivat olla yksinkertaiset ja helppokäyttöiset, kotisivujen luomisohjelma on erinomainen vaihtoehto. Netistä löytyy useampia vaihtoehtoja kotisivujen luomiseen, kunhan vain tutustuu vaihtoehtoihin.

Ulkoasu ja sisältö

Jokaisen, joka haluaa nettisivut luoda, kannattaa miettiä sivujen sisältöä ja ulkoasua. Ensivaikutelma sivustosta kertoo paljon. Ulkoasuun, sisältöön ja sivuston helppokäyttöisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Yksinkertainen ja yhdistystä kuvastava ulkoasu on tärkeää, jotta vierailija viihtyy nettisivuilla. Nettisivujen etusivulla kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten saada mahdollisimman helposti vierailijan tietoon pääasiallinen sivuston informaatio sekä kuinka ulkoasun avulla voi luoda kuvauksen yhdistyksestä.

Samoin helppokäyttöisyys on tärkeää, ettei vierailijan tarvitse kuluttaa turhaa aikaa etsiessään tarvitsemaansa tietoa sivustolta. Mitä hankalampaa tiedon etsiminen sivustolta on, sitä harvemmin todennäköisesti vierailija tahtoo tietoa sivustolta etsiä. Sisällössä kannattaa myös ottaa huomioon sivuston päivittäminen, jotta tiedot yhdistyksestä ovat ajantasalla. Vierailijat saattavat etsiä ajantasaisia tapahtumia tai yhdistyksen yhteyshenkilöjä, joten päivittämisestä kannattaa huolehtia. Yhä useammat käyttävät nykyään nettiä ajantasaisten tapahtumien etsimiseen, joten sivuston ajantasalla pitäminen on tärkeää, jos kyläyhdistys tahtoo tapahtumiinsa mahdollisimman paljon vierailijoita.

 

Varsinais-Suomen Yrittäjien toiminta vuodelta 2005

TAVOITE

Järjestön päätehtävä on yhteiskuntavaikuttamisen kautta edistää yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä. Kolmiportaisessa organisaatiossa jäsenyritysten näkemykset tulevat tehokkaasti huomioonotetuiksi.

SISÄLTÖ

Yhteiskuntavaikuttamisen painopistealueet valitaan yrittäjäkentän näkemysten mukaisesti. Maakuntatason vaikuttamisessa otetaan huomioon Suomen Yrittäjien yhteiskuntavaikuttamisen painopistealueet sekä jäsenyritysten tarpeet. Erityisesti painotetaan seuraavia asioita:

1. Työelämä ja sosiaaliturva
2. Yritysrahoitus ja verotus
3. Yrityksen omistajanvaihdosten edistäminen
4. Aluekehittäminen ja elinkeinopolitiikka
5. Markkinoiden toiminta
6. Yrittäjäkoulutus ja yrittäjyyskasvatus

TOTEUTUS

1. MAAKUNTATASO

Sidosryhmät:
kansanedustajat, puolueorganisaatiot, TE-keskus, rahoitussektori, Varsinais-Suomen liitto, ammattijärjestöt, tutkimuslaitokset, tiedotusvälineiden edustajat, seudulliset elinkeino-organisaatiot, kunnat, verohallinto, koulutusorganisaatiot ja lääninhallitus.
Tavoitteena on aluejärjestön johtavan aseman vahvistaminen alueellisessa päätöksenteossa pk-yritysten edustajana, pk-yritysten sidosryhmäverkoston yrittäjyystietouden lisääminen sekä yleisten asenteiden muokkaus yrittäjäystävällisemmiksi, pk-yritystutkimuksen hyväksikäyttö yhteiskuntavaikuttamisen työkaluna ja yrittäjäpolitiikan aseman korostaminen kansanedustajayhteyksien avulla, erityisesti yhteyshenkilöverkostoa hyödyntäen. Kevään aikana järjestetään yrittäjävaltuutetuille seutukuntakohtaisesti seminaareja, ja tuotetaan yrittäjyyttä käsittelevää materiaalia. Yrittäjäkoulutuksen sisältöön vaikutetaan tekemällä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.Yrittäjyyskasvatusta kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Seurataan yrittäjyyden politiikkaohjelman toteutumista alueellisella tasolla. Pk-yritys hyvänä työnantajana -aihetta korostetaan tutkimuksellisesti ja seminaareja järjestämällä.

2. PAIKALLISTASO

Sidosryhmät:
kunnanvaltuutetut, erityisesti yrittäjävaltuutetut ja keskeiset virkamiehet
muut sidosryhmät, mm paikalliset tiedotusvälineet. Paikallisyhdistyksissä toiminnan päätehtävä on kunnallishallintoon vaikuttaminen ja päätöksentekoprosessin seuranta siten, että yrittämisen toimintaedellytykset kunnissa kehittyvät suotuisaan suuntaan. Elinkeinopoliittiset ohjelmat tulee nähdä keskeisenä osana kunnallista ja seudullista kehittämistä. Suomen Yrittäjät laatii toimintavuoden aikana paikallisyhdistysten käyttöön neljä edunvalvontatiedotetta, joita on tarkoitus käsitellä paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksissa. Elinkeinopoliittisen ohjelmatyön tehostamiseksi Elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjanen uudistetaan, ja tuotetaan myös uusia konkreettisia välineitä paikallisyhdistysten käyttöön.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

1. TYÖELÄMÄ JA SOSIAALITURVA

pk-yritys hyvä työnantaja
yrittäjän työkyky -hanke, SYTY
työvoiman saatavuus pk-yrityksissä

2. YRITYSRAHOITUS JA VEROTUS

 • Pk-yritysten rahoitusselvitys
 • yritysverouudistuksen seuranta
 • internet-pohjaisen työnantajamaksujen maksatus- ja ilmoitusmenettelyn alueellinen informointi

3. YRITYSTEN OMISTAJANVAIHDOSTEN EDISTÄMINEN

 • yritysasiamiehen toiminta
 • alueellinen yrityspörssi

4. ALUEKEHITTÄMINEN JA ELINKEINOPOLITIIKKA

 • yrittäjyyden politiikkaohjelman alueellistaminen
 • seudullisten yrityspalvelupisteiden toimintaan vaikuttaminen
 • kuntakohtaiset elinkeinopoliittiset ohjelmat
 • seutukuntakohtaiset elinkeinopoliittiset ohjelmat
 • kansainvälisten yhteyksien kehittäminen

5. MARKKINOIDEN TOIMINTA

aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa palvelurakenteiden uudistamiseen liittyvissä asioissa

6. YRITTÄJÄKOULUTUS JA YRITTÄJYYSKASVATUS

 • yrittäjyyskasvatus koulujen opetussuunnitelmiin
 • yrittäjyyden edistäminen eri opintoasteilla
 • yrittäjyyden tukiyksikkö